Menu

ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA FLOTOWE

 1. Stawki ubezpieczenia flotowego już od 1,49% dla wybranych modeli!
 2. Oferta specjalna „PZU promocja Flota” dla Klienta Korporacyjnego (dot. pojazdów fabrycznie nowych zakupionych w autoryzowanym salonie Kia Wrobud).

Stawki promocyjne:

 1. OC 550 zł
 2. NNW zgodnie z obowiązującą ofertą dla Klienta MSP (sektora małych i średnich przedsiębiorstw):
Rodzaj pojazduSuma ubezpieczenia (w zł)
10 00020 00030 00040 00050 000
osobowy, ciężarowo-osobowy w nadwoziu pojazdu osobowego lub w nadwoziu pojazdu ciężarowego, ciężarowy o ład. do 750 kg66,00132,00198,00264,00330,00
 1. PAP (ubezpieczenie PZU Auto Pomoc) zgodnie z obowiązującą ofertą taryfą dla Klienta MSP (sektora małych i średnich przedsiębiorstw):
Wysokość składki
PolskaPolska i inne państwa Europy(z wyłączeniem Mołdawii, Rosji i Ukrainy)oraz Iran, Izrael, Maroko, Tunezja, Turcja
> 20 km0 km> 20 km0 km
Rodzaj pojazduOC w PZUAC w PZUOC w PZUAC w PZUOC w PZUAC w PZUOC w PZUAC w PZU
osobowy, ciężarowo-osobowy w nadwoziu pojazdu osobowego i inne o ład. do 750 kg11659208120261134296176
 1. AC zgodnie z poniższą tabelą (płatność jednorazowa):
ACDla pojazdów osobowych o wartości do 80 000 złDla pojazdów osobowych o wartości pow. 80 000 zł
Dla pojazdów, których właścicielem jest Klient Korporacyjny2,8%2,52%
Dla pojazdów leasingowanych przez Klienta korporacyjnego3,36%3,02%

Założenia promocji:

 1. Oferta promocyjna PZU stanowi ofertę w ramach umowy generalnej Promesa Finance – PZU. W związku z tym, wymagana będzie umowa o zarządzanie, mówiąca między innymi o tym, iż Promesa Finance dokona organizacji ubezpieczenia pojazdów przyjętych do ubezpieczenia, przy czym koszt składki ubezpieczeniowej oraz koszt umowy o zarządzanie pokrywa właściciel pojazdu (ubezpieczony). Wprowadzenie takiej konstrukcji oferty promocyjnej nie wymaga podpisania przez Klienta listu brokerskiego.
 2. Ubezpieczającym i płatnikiem składki jest właściciel/posiadacz pojazdu przyjętego do ubezpieczenia.
 3. Ofertą promocyjną PZU mogą być objęte następujące rodzaje pojazdów: osobowe oraz ciężarowo – osobowe w nadwoziu pojazdu osobowego.
 4. Oferta promocyjna nie dotyczy Klientów Korporacyjnych PZU zakwalifikowanych do bazy IOR czyli Klienci z indywidualna oceną ryzyka (system automatycznie weryfikuje nr REGON klienta).
 5. W ramach oferty promocyjnej można przyjąć do ubezpieczenia maksymalnie 50 pojazdów jednego Klienta dotychczas nie ubezpieczonych na warunkach umowy generalnej. Zgłoszenie powyżej 50 pojazdów wymaga zgody PZU SA. Zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdów nie musi nastąpić w jednym dniu tylko może być rozproszone w okresie 12 miesięcy.
 6. Dla pojazdów będących przedmiotem wynajmu (krótko i długoterminowego) jak też zarządzania flotą CFM za wyjątkiem usług zarządzania świadczonych przez Promesę Finance, zwyżka składki wynosi 150%.
 7. Jeżeli pojazdy przyjęte do ubezpieczenia stanowią przedmiot wynajmu, dzierżawy, zarządzania flotą (z wyjątkiem zarządzania przez Promesą Finance) czy też rent a car, udział własny w każdej szkodzie wynosi 500 zł z zastrzeżeniem, iż składka dodatkowa za wykupienie ww. udziału własnego wynosi 350 zł za pojazd.
 8. Obowiązuje promocja mówiąca, iż dla pojazdów fabrycznie nowych, dla celów umowy ubezpieczenia, wartość pojazdu nie ulega zmianie przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 9. Termin płatności składki wynosi 7 dni od daty zawarcia polisy.

Dodatkowe klauzule PZU stosowane w promocyjnej ofercie dealerskiej Promesy Finance:

Klauzula „Opcja Auto Wartość 100%” – oznacza, iż wartość pojazdu określona dla celów umowy ubezpieczenia nie ulegnie zmianie w całym okresie ubezpieczenia (nie dotyczy ustalenia czy zachodzi przypadek szkody całkowitej). Dla pojazdów fabrycznie nowych klauzula jest w cenie pakietu.

Klauzula „ Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe” – oznacza, iż w przypadku szkód kradzieżowych PZU uzależnia ochronę ubezpieczeniową od następującego wyposażenia pojazdu w zabezpieczenia:
Samochody osobowe, osobowo-ciężarowe o ładowności do 750 kg o wartości brutto:
do 70 000 zł – jedno sprawne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe;
od 70 001 zł do 200 000 zł – dwa sprawne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe;
od 200 001 zł – dwa (w tym system specjalny zgodny z OWU PZU Auto Korporacyjne AC) lub trzy sprawne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe;